Οικονομία

Συμφωνία ΕΤΕπ – CEB για την χρηματοδότηση ύψους 160 εκατ. ευρώ για αρδευτικό έργο στην Κρήτη

Υπογράφηκε συμφωνία για μία σημαντική νέα επένδυση στην Κρήτη, η οποία περιλαμβάνει την χρηματοδότηση ύψους 160 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου στην περιοχή του Πλατύ ποταμού.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) θα επενδύσουν 80 εκατ. ευρώ η κάθε μία την ανάπτυξη του αρδευτικού δικτύου σε περιοχή της Κρήτης, που θα θωρακίσει τις ζωτικής σημασίας καλλιεργούμενες εκτάσεις στην περιοχή από φαινόμενα ξηρασίας, προστατεύοντας παράλληλα από ενδεχόμενες πλημμύρες.

Στο πλαίσιο του έργου θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή του νέου ταμιευτήρα χωρητικότητας 21 εκατ. κυβικών μέτρων και ενός αρδευτικού δικτύου έκτασης 43.500 στρεμμάτων στις γύρω περιοχές με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της αρδευόμενης γεωργίας και την προστασία της ευρύτερης περιοχής από φαινόμενα ξηρασίας και πλημμύρες.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης χρηματοδότηση για την κατασκευή ενός αγωγού μεταφοράς νερού μήκους 18,6 χιλιομέτρων από τον ταμιευτήρα στην καλλιεργούμενη πεδιάδα της Μεσσαράς, στην οποία παρατηρείται σήμερα υπερεκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Κυριάκος Κακουρής, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών , κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Οικονομικών , κ. Κώστας Χατζηδάκης υπέγραψαν τη δανειακή σύμβαση της ΕΤΕπ στην Αθήνα τη 16η Φεβρουαρίου 2024. Ο Tomáš Boček, υποδιοικητής της CEB για την ομάδα των χωρών-στόχου, υπέγραψε επίσης με τους υπουργούς κ. Σταϊκούρα και κ. Χατζηδάκη το δάνειο της CEB.

«Η κλιματική δράση και η βιωσιμότητα βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΤΕπ στον γεωργικό τομέα και η επένδυση αυτή εστιάζει στην ποιότητα και στην ασφάλεια των τροφίμων, όπως επίσης και στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αγροτική ανάπτυξη.

Τα σημαντικά αυτά έργα, τα οποία αποτελούν σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανάσχεσης των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη, θα συμβάλουν επίσης στην αύξηση της αξίας της γεωργικής παραγωγής στην περιοχή, καθώς θα μειώσουν το κόστος του νερού για τις γεωργικές ανάγκες» δήλωσε ο κ. Κυριάκος Κακουρής, αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ.

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε ότι η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιμακούμενης κλιματικής κρίσης. Παράλληλα, η πολιτική αυτή εξασφαλίζει τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την κάλυψη των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών αναγκών ύδρευσης του πληθυσμού.

Η κατασκευή του φράγματος στον Πλατύ ποταμό στο Ρέθυμνο της Κρήτης είναι ένα εμβληματικό έργο, το οποίο θα εξασφαλίσει την υδροδότηση του Ρεθύμνου και την άρδευση 45 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιοχή Μεσσαρά του Ηρακλείου, που αποτελεί το κέντρο της γεωργικής παραγωγής του νησιού. Δημιουργούμε υποδομές που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τονώνουν την οικονομική δραστηριότητα και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή» δήλωσε ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

«Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματικη κρίση μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές στις οικονομικές επιδόσεις και την κοινωνική ευημερία. Χαιρετίζουμε την υποστήριξη που προσφέρουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) για την υλοποίηση νέων επενδύσεων που θα περιορίσουν τις πιθανές ζημιές και το κόστος που σχετίζονται με αυτούς τους κινδύνους.

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που το έργο αυτό πραγματοποιείται στην περιοχή όπου γεννήθηκα, το Ρέθυμνο», δήλωσε ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Χαιρετίζουμε αυτήν την ευκαιρία συνεργασίας με την ελληνική κυβέρνηση και την ΕΤΕπ με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των κοινωνικών διαστάσεων της κλιματικής αλλαγής, δίνοντας έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και συμβάλλοντας στην ανάσχεση της τάσης συρρίκνωσης του πληθυσμού στην περιοχή Πλατύ» δήλωσε ο κ. Tomáš Boček, υποδιοικητής της CEB.

Πέρα από την προστασία από πιθανές ξηρασίες και πλημμύρες, η νέα επένδυση θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως μέσω της αύξησης της βιομάζας, της συγκράτησης του εδάφους από τα ελαιόδεντρα και της μείωσης των αναγκών άντλησης υδάτων.

Το έργο θα αυξήσει επίσης την αξία της γεωργικής παραγωγής καθώς θα μειώσει το κόστος του νερού για τις γεωργικές ανάγκες, γεγονός που συνιστά σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανάσχεσης των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή.

Επιπλέον, το έργο θα αποφέρει οφέλη για το περιβάλλον, αυξάνοντας σε βιώσιμο επίπεδο τα ύδατα που διατηρούνται στον υδροφόρο ορίζοντα και συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής με τη δημιουργία νέων, μόνιμων θέσεων εργασίας στον τομέα της λειτουργίας των υποδομών, αλλά και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε μια περιοχή που πλήττεται από το φαινόμενο της πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Μια ολιστική προσέγγιση για τη στήριξη στοχευμένων επενδύσεων σε όλη την Ελλάδα

Όπως επισημαίνει η ΕΤΕπ, οι εκάστοτε τεχνικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται από την ΕΤΕπ και την CEB στο πλαίσιο του έργου θα εξασφαλίσουν την ολιστική και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινωνικοοικονομική αειφορία.

Το έργο θα στηρίξει επίσης τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και τις περιοχές μετάβασης της Κρήτης, προσελκύοντας νέες επενδύσεις σε μια περιφέρεια στην οποία το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δέσμευση και των δύο τραπεζών για δίκαιη ανάπτυξη και σύγκλιση των συνθηκών διαβίωσης.

Η νέα χρηματοδότηση εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο των στόχων του Ομίλου ΕΤΕπ για τη στήριξη στοχευμένων επενδύσεων σε έργα κλιματικής δράσης και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, που καλύπτουν και την προσαρμογή στην υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε συχνότερα και ακραία φαινόμενα ξηρασίας και σε καταρρακτώδεις πλημμύρες.

Ομοίως, η CEB αναδεικνύει την αντιμετώπιση των κοινωνικών διαστάσεων της κλιματικής αλλαγής σε βασικό, οριζόντιο στόχο του στρατηγικού πλαισίου 2023-2027, δεδομένου ότι οι κλιματικοί κίνδυνοι οξύνουν τις ανισότητες και εγκλωβίζουν τα ευάλωτα άτομα σε έναν κύκλο υπανάπτυξης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε εδώ!

Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.

Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button