Οικονομία

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων πριν κάνουν την αίτηση για έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ – Αναλυτικός οδηγός

Αρκετές είναι οι απορρίψεις αιτήσεων για μείωση 10% στον ΕΝΦΙΑ, εξαιτίας της ρύθμισης που επιβάλλει την ασφάλιση κτιρίου και για τις 3 περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (σεισμός, πυρκαγιά και πλημμύρα). Στην περίπτωση που λείπει κάποια εξ αυτών τότε η αίτηση απορρίπτεται και είναι αρκετές οι περιπτώσεις που υπάρχει αυτή η έλλειψη, κυρίως η πλημμύρα λόγου του ότι το ακίνητο είναι σε όροφο.

Η ΠΟΜΙΔΑ επιχειρεί με έναν οδηγό να αποκρυπτογραφήσει τα «ψιλά γράμματα» του νέου μέτρου. Οι ιδιοκτήτες ασφαλισμένων ακίνητων οι οποίοι θα πρέπει έως τις 22 Φεβρουαρίου 2024 να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myPROPERTY για να «κλειδώσουν» την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να γνωρίζουν τα έξης:

Κύριοι – βοηθητικοί χώροι: Το ακίνητο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένο για τους κινδύνους πυρκαγιάς, πλημμύρας και σεισμού και η ασφαλισμένη αξία θα πρέπει να είναι για το 2023 τουλάχιστον 900 ευρώ το τ.μ. των κύριων και βοηθητικών χώρων που αναγράφονται στην ίδια γραμμή του Ε9, έχουν τον ίδιο ΑΤΑΚ και τα εμβαδά τους συναθροίζονται κατά τον υπολογισμό της μείωσης, αποκλείοντας ένα σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων ιδιοκτητών. Μεμονωμένο βοηθητικό κτίσμα που εμφανίζεται μόνο του με ξεχωριστό ΑΤΑΚ στο Ε9 δεν περιλαμβάνεται στον νόμο για την έκπτωση. Για παράδειγμα για κατοικία 100τμ με βοηθητικούς χώρους 20τμ θα πρέπει η ελάχιστη ασφαλισμένη αξία να είναι 108.000 ευρώ (100+20)=120τμΧ900 ευρώ. Ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ δεν ενδιαφέρεται αν είναι ασφαλισμένος ο βοηθητικός χώρος αλλά μόνο αν το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι τουλάχιστον 108.000 ευρώ. Οπότε αν το κυρίως κτήριο ήταν ασφαλισμένο με 1080 ευρώ το τ.μ. τότε η έκπτωση δίνεται κανονικά.

Συνιδιοκτησία: Ο λήπτης της ασφάλισης θα πρέπει να δηλώσει τους ΑΦΜ των υπολοίπων συνιδιοκτητών αν υπάρχουν. Μετά την επιλογή των ασφαλιστηρίων θα εμφανιστεί εικονίδιο στα δεξιά της γραμμής ‘’Συνιδιοκτήτες / Τρίτα πρόσωπα’’ μέσω του οποίου θα δηλωθούν οι συνιδιοκτήτες ή αυτοί για τους οποίους ο λήπτης πληρώνει την ασφάλιση. Αυτά τα πρόσωπα θα ειδοποιηθούν μέσω μηνύματος στην ψηφιακή τους θυρίδα στο myAADE αλλά και στο email που έχει δηλωθεί, έτσι ώστε να υποβάλουν κι αυτοί αίτηση και να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλισμένη κατοικία τους.

Προβληματικά συμβόλαια: Στις περιπτώσεις που δεν εμφανίζεται το ασφαλιστικό συμβόλαιο στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ η δεν αναφέρονται όλες οι καλύψεις για φυσικές καταστροφές η τα στοιχεία που αναγράφονται είναι λανθασμένα ο φορολογούμενος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί το συμβόλαιο θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρεία έτσι ώστε αυτή να αποστείλει το συμβόλαιο στην ΑΑΔΕ ή να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. Πάντως πολλές ασφαλιστικές εταιρείες δεν είχαν στείλει τις καταστάσεις τους στην ΑΑΔΕ ενώ άλλες δεν τις έχουν στείλει ολοκληρωμένες, ή δεν ανέφεραν κρίσιμες καλύψεις για την λήψη της έκπτωσης. Αν υπάρχει συνιδιοκτησία και δεν ανιχνεύεται το συμβόλαιο, τότε ο συνιδιοκτήτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον λήπτη έτσι ώστε αυτός να τον δηλώσει στην πλατφόρμα.

Πολυκατοικίες: Σε περίπτωση που πολυκατοικία με 20 διαμερίσματα έχει ασφαλιστεί με ένα μόνο συμβόλαιο που καλύπτει όλες τις κατοικίες θα πρέπει ο λήπτης της ασφάλισης να δηλώσει στη πλατφόρμα όλους τους ΑΦΜ των συνιδιοκτητών και να κάνει αυτή τη διαδικασία ξεχωριστά για τον καθένα Επειδή είναι πολύ πιθανόν να παρουσιαστούν λάθη, θα πρέπει να σταλεί κατάσταση ιδιοκτητών στην ασφαλιστική εταιρεία έτσι ώστε αυτή με την σειρά της να ενημερώσει την ΑΑΔΕ

Τα βήματα στη πλατφόρμα και τα «σπαστά» συμβόλαια: Στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ οι δικαιούχοι επιλέγουν «Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών» και στη συνέχεια εισέρχονται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS στην πλατφόρμα και η περιήγηση συνεχίζεται ως εξής: Δημιουργία νέας αίτησης – Υποβολές αιτήσεων χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ νέα αίτηση- Οι κατοικίες μου. Κάθε κατοικία αντιστοιχεί σε έναν ΑΤΑΚ και στο τέλος της γραμμής υπάρχει το εικονίδιο για να ανοίξει το ασφαλιστήριο. Πατώντας σε αυτό το εικονίδιο ανοίγει νέα οθόνη και πατώντας το + μας εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία των συμβολαίων μας. Για κάθε συμβόλαιο μπορεί να υπάρχουν ως και 4 εγγραφές οι οποίες αφορούν τον τρόπο πληρωμής. Δηλαδή αν ο τρόπος πληρωμής είναι τρίμηνος θα πρέπει να πατάμε «προσθήκη» έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το ασφαλιστικό έτος με 4 εγγραφές που αφορούν τα επιμέρους τρίμηνα ασφάλισης.

Τροποποίηση αίτησης: Όσοι διαπιστώσουν λάθη, κενά η παραλείψεις στην αρχική τους δήλωση έχουν τη δυνατότητα να τα διορθώσουν με νέα τροποποιητική δήλωση. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν είναι να εισέλθουν στη πλατφόρμα και να «κλικάρουν» το πεδίο «δημιουργία νέας αίτησης / προβολή αιτήσεων – προβολή αίτησης και πάνω δεξιά «Επιλογές» και στη συνέχεια να τροποποιήσουν τα στοιχεία της αρχικής τους δήλωσης. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για τη πορεία της αίτησης με την επιλογή ‘’Αποτελέσματα αιτήσεων’’ πεδίο στο οποίο δίνεται ενημέρωση ανά ακίνητο για το στάδιο επεξεργασίας καθώς και για την αποδοχή ή όχι της χορήγησης του μειωμένου ΕΝΦΙΑ

Δικαιούχοι: Η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ χορηγείται αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν ποσοστό ιδιοκτησίας σε κάθε είδους κατοικίες και όχι σε επαγγελματικά ακίνητα. Τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση θεωρούνται κατοικίες και δικαιούνται της έκπτωσης. Εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης (δηλαδή αυτός που πληρώνει τα ασφάλιστρα) είναι νομικό πρόσωπο, αλλά ασφαλίζει κατοικία που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, τότε η έκπτωση χορηγείται στο φυσικό πρόσωπο, στο Ε9 του οποίου περιλαμβάνεται η κατοικία αυτή. Η έκπτωση υπολογίζεται τόσο στον κύριο, όσο και τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, που αναλογεί σε κάθε ασφαλισμένη κατοικία, όπως ζήτησε η ΠΟΜΙΔΑ.

Υπολογισμός έκπτωσης: Για να δοθεί ολόκληρη η μείωση 10% στο ποσό του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει η κατοικία να είναι ασφαλισμένη για 365 ημέρες ενώ αν είναι ασφαλισμένη για λιγότερες ημέρες θα δικαιούται αναλογική έκπτωση. Ακίνητο ασφαλισμένο για λιγότερες από 90 ημέρες εντός του ίδιου έτους δεν δικαιούται έκπτωση. Επίσης ακίνητο το οποίο δεν ήταν ασφαλισμένο και για τους τρεις κινδύνους αλλά με πρόσθετη πράξη τους συμπεριέλαβε, ο χρόνος έκπτωσης προσμετράται από την ημερομηνία έναρξης της πρόσθετης πράξης.

To άρθρο Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων πριν κάνουν την αίτηση για έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ – Αναλυτικός οδηγός δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε εδώ!

Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.

Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button