Χανιά: Τρεις “μνηστήρες” για το φράγμα Ταυρωνίτη – Τα πολλαπλά οφέλη του έργου – ΧανιάΙσχυρό ενδιαφέρον για το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ, ύψους 267 εκατομμυρίων ευρώ, που θα “ξεδιψάσει” τους δήμους Πλατανιά και Κισσάμου

Με μια τριάδα ισχυρών… “μνηστήρων” ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προωθούμενο έργο του λεγόμενου “διπλού φράγματος” Ταυρωνίτη στα Χανιά, ύψους 267 εκατομμυρίων ευρώ.

Για το μεγάλο εγγειοβελτιωτικό έργο αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού του Ταυρωνίτη ποταμού στον δήμο Πλατανιά, με την κατασκευή του διπλού φράγματος Ντεριανού και Σεμπρωνιώτη, και τα έργα με τα οποία θα αρδεύονται και θα υδρεύονται περιοχές των δήμων Πλατανιά και Κισσάμου εκδήλωσαν επισήμως ενδιαφέρον ο γνωστός μας από το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η “ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις” και η “Μυτιληναίος”.

Το έργο θα υλοποιηθεί, ως γνωστόν, με τη συνταγή ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), η διάρκεια του οποίου έχει καθοριστεί σε μια 30ετία.

Τα 4 πρώτα έτη αφορούν στην κατασκευή/αναβάθμιση των υποδομών και η υπόλοιπη διάρκεια αφορά στην περίοδο λειτουργίας και συντήρησης.

Το προωθούμενο από το υπουργείο Υποδομών έργο ΣΔΙΤ έχει σύνθετο αντικείμενο, καθώς αφορά στη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση και τη λειτουργία του φράγματος Ντεριανού και του φράγματος Σεμπρωνιώτη, της συνδετήριας σήραγγας των δύο δημιουργούμενων ταμιευτήρων, των έργων μεταφοράς και διανομής νερού των νέων ταμιευτήρων για την άρδευση καλλιεργούμενων περιοχών των δήμων Πλατανιά και Κισσάμου της περιφερειακής ενότητας Χανίων, και των έργων επεξεργασίας και μεταφοράς νερού του ταμιευτήρα του φράγματος Ντεριανού για την ενίσχυση της ύδρευσης των ανωτέρω δήμων.

Μετά την πετυχημένη α’ φάση του διαγωνισμού, με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις 3 εταιρείες, θα γίνει αξιολόγηση των σχημάτων και θα ακολουθήσει η έγκριση αυτών που θα κριθούν ότι πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Στην επόμενη, β’ φάση του διαγωνισμού, θα καθοριστεί μέσω του λεγόμενου “ανταγωνιστικού διαλόγου” μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και των ενδιαφερομένων το τελικό αντικείμενο του έργου, για να ακολουθήσει αμέσως μετά η υποβολή δεσμευτικών προσφορών και να προκύψει ο ανάδοχος του έργου.

Το αντικείμενο του έργου

Στο αντικείμενο του έργου ΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού 267 εκατ. ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ), περιλαμβάνεται η κατασκευή των εξής υποδομών:

1) Του φράγματος Ντεριανού (θέση Παπαδιανών) επί του παραπόταμου Ντεριανού του ποταμού Ταυρωνίτη και των συνοδών τεχνικών έργων,

2) Του φράγματος Σεμπρωνιώτη επί του ομώνυμου παραπόταμου του ποταμού Ταυρωνίτη και των συνοδών τεχνικών έργων,

3) Της συνδετήριας σήραγγας των δύο δημιουργούμενων ταμιευτήρων, για τη μεταφορά νερών από τον ταμιευτήρα του φράγματος Σεμπρωνιώτη προς τον ταμιευτήρα του φράγματος Ντεριανού,

4) Των έργων μεταφοράς και διανομής του νερού των δημιουργούμενων ταμιευτήρων για την άρδευση καλλιεργούμενων περιοχών των δήμων Πλατανιά και Κισσάμου της περιφερειακής ενότητας Χανίων (εξωτερικά δίκτυα συνολικού μήκους 147 χλμ., δεξαμενών, αντλιοστασίων και έργων διανομής για την ενίσχυση της άρδευσης συνολικής έκτασης 140.000 στρ.),

5) Των έργων επεξεργασίας και μεταφοράς νερού του ταμιευτήρα του φράγματος Ντεριανού για την ενίσχυση της ύδρευσης των οικισμών των δήμων Πλατανιά και Κισσάμου της περιφερειακής ενότητας Χανίων. Περιλαμβάνουν την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) δυναμικότητας 23.000 κυβικών μέτρων/ημέρα και εξωτερικά υδραγωγεία συνολικού μήκους 63 χλμ. περίπου και τις απαραίτητες δεξαμενές και αντλιοστάσια.

Τα πολλαπλά οφέλη – Θα “ξεδιψάσουν” μεγάλες εκτάσεις

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Υποδομών, με την υλοποίηση του έργου του φράγματος Ταυρωνίτη επιτυγχάνονται:

  • Η βελτίωση της κατάστασης στις υπηρεσίες άρδευσης και στις υπηρεσίες ύδρευσης, όπως επίσης και η βελτίωση της κατάστασης των υπόγειων υδάτων στον ρου του ποταμού Ταυρωνίτη, όπου επιπλέον καταγράφεται πτώση στάθμης λόγω υπεράντλησης, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση νερού για άλλες χρήσεις, όπως η ύδρευση οικισμών και τουριστικών εγκαταστάσεων.
  • Η ένταξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον υδατικό σχεδιασμό και την υδατική διαχείριση, ιδιαιτέρως στα επόμενα προγράμματα παρέμβασης υπηρεσιών υδάτων και ανάπτυξης της υδατικής διαχείρισης (2016-2021 και 2021-2027), με στόχο την ενσωμάτωση των αναμενόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των μέτρων προσαρμογής, που απαιτούνται, στα εργαλεία σχεδιασμού και διαχείρισης των υδάτων σε κλίμακα υδρολογικής λεκάνης.
  • Η αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων υδατικών συστημάτων, τα οποία έχουν υποστεί υφαλμύρωση λόγω της υπεράντλησης.
  • Η βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων άρδευσης με την επιφανειακή αποθήκευση ύδατος και την αντικατάσταση αντλήσεων από εξαιρετικά επιβαρυμένους υπόγειους υδροφορείς σε κακή κατάσταση.
  • Η αναβάθμιση του προσφερόμενου αγροτικού προϊόντος με τη διασφάλιση αρδευτικού νερού ως μέτρου περαιτέρω ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και δυνατότητας εφαρμογής νέων καινοτόμων γεωργικών εφαρμογών.
  • Η συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής, η οποία είναι κατεξοχήν γεωργική, και η άμβλυνση των προκυπτόντων κοινωνικών προβλημάτων.
  • Η αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος πρόσβασης των κατοίκων της περιοχής σε επαρκείς ποσότητες καλής ποιοτικής κατάστασης νερού ύδρευσης και άρδευσης.
  • Η αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με την εξοικονόμηση νερού για τη λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων.
  • Η αναβάθμιση του επιπέδου αντιπλημμυρικής προστασίας των εκτάσεων της λεκάνης απορροής του Ταυρωνίτη ποταμού.

 


[ad_2]
Source link