Το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας αποφασίζει για τα εκλογικά περίπτερα των κομμάτων

Εκτάκτως και δια περιφοράς θα συνεδριάσει την Τετάρτη 3 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας, προκειμένου να αποφασίσει για το που θα τοποθετηθούν τα περίπτερα των κομμάτων, εν όψει των εκλογών της 21ης Μαΐου και πως θα λειτουργούν. Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ανάμεσα στον Δήμαρχο Θόδωρο Μουριάδη και τους εκπροσώπους των κομμάτων στην Καβάλα, και πάρθηκαν αποφάσεις, τις οποίες θα κληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο να επικυρώσει.

Η ανακοίνωση του Δήμου Καβάλας αναφέρει:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 προσκαλείσθε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει «δια περιφοράς» με αποστολή e-mail στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 03/05/2023 και από ώρα 10:30 έως και ώρα 12:30 μ.μ., σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/24-03-2023 (ΦΕΚ 1954/26-03-2023 Τεύχος Β ́) του ΥΠ.ΕΣ. με το παρακάτω θέμα:

Ημερήσια διάταξη

  1. Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης.
  2. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην αναγκαιότητα λήψης απόφασης ώστε τα κόμματα που συμμετέχουν στις Βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 να προετοιμάσουν τον χώρο των εκλογικών τους περιπτέρων».

Source link