Σύστημα τηλεμετρίας για έλεγχο διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης Καμ. Βούρλων

Σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα τηλεμετρίας για τον έλεγχο διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Καμένων Βούρλων, που παρελήφθη από την αρμόδια Επιτροπή και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων, παρουσία του Αντιδημάρχου, κ. Λεωνίδα Πενταλιού, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022.

Ο Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ) τοποθετήθηκε στον Άγιο Σεραφείμ, απ’ όπου θα εκτελείται η παρακολούθηση του συνόλου του εγκατεστημένου συστήματος αυτοματοποίησης του δικτύου ύδρευσης.

Το σύστημα τηλεμετρίας που εγκαταστάθηκε θα εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

  1. Δεδομένα από τους Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) θα τηλεμετρούνται σε 24ωρη βάση στον ΚΣΕ, χρησιμοποιώντας σύστημα τηλεπικοινωνίας μέσω ασύρματης ή ενσύρματης ζεύξης. Ο ΚΣΕ θα ειδοποιείται για συνθήκες χαμηλής ή υψηλής πίεσης, ασυνήθιστων παροχών, δυσλειτουργίες εξοπλισμού κλπ με μηνύματα συναγερμού στις γραφικές οθόνες, στα μιμικά διαγράμματα και στους εκτυπωτές.
  2. Στην περίπτωση απώλειας της επικοινωνίας ανάμεσα στον ΚΣΕ και έναν σταθμό ελέγχου ή βλάβης, οι διαδικασίες αυτοματισμού θα εκτελούνται αυτόνομα σε κάθε σταθμό.
  3. Τα δεδομένα λειτουργίας των ΤΣΕ που θα συλλεχθούν από τον ΚΣΕ για τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, θα χτίσουν μια βάση δεδομένων και θα είναι διαθέσιμα στα προγράμματα εφαρμογής για επιπλέον επεξεργασία.
  4. Από τα κεντρικά σημεία ελέγχου (ΚΣΕ) οι χειριστές του συστήματος θα αναγνωρίζονται με ειδικούς κωδικούς και θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο σύστημα, ενεργώντας μέσω μηχανημάτων, με χρονική αντίδραση λίγων δευτερολέπτων σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.
  5. Πέραν αυτών των χαρακτηριστικών, οι υπεύθυνοι συντήρησης και υποστήριξης του δικτύου μπορούν να χρησιμοποιούν το λογισμικό Διαχείρισης Ενέργειας,  συντήρησης και στατιστικής ανάλυσης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες διαχείρισης των στοιχείων της σχεσιακής βάσης δεδομένων, των στατιστικών στοιχείων, γραφικών εκτυπώσεων, διαγραμμάτων και των πραγματικών χρόνων (real time) δεδομένων των υπό έλεγχο εγκαταστάσεων.

Με το σύστημα τηλεμετρίας ο Δήμος στοχεύει στη μείωση των υφιστάμενων διαρροών, στην άμεση και σφαιρική παρουσίαση των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού, στην παρακολούθηση της ποιότητας νερού και στη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Τελικός στόχος των εμπλεκόμενων μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, βασιζόμενοι πάντα και στο ιστορικό των δεδομένων τηλεμετρίας που θα δημιουργηθεί, είναι η βέλτιστη δυνατή λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος που θα ελέγχει η Υπηρεσία.

Βασική παράμετρος για την εκτέλεση αυτής της μελέτης είναι το γεγονός ότι ο Δήμος παρουσιάζει τους καλοκαιρινούς μήνες υπερδιπλασιασμό των κατοίκων, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη απαίτηση για κατανάλωση του νερού.

ΠηγήSource link