Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 29.11.2022 [όλα τα θέματα]

Τη Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα είναι «μεικτή» [δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη].

Η ημερήσια διάταξη

 1. Έγκριση της 523/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2023
 2. 18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2022
 3. Απευθείας αγορά ακινήτου στην οδό Φιλώτα 14
 4. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023
 5. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019»
 6. Χορήγηση (2ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση των πεζοδρομίων και του φωτισμού στη περιοχή της Μονάδας Φιλοξενίας Μεταναστών»
 7. Χορήγηση (2ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές σχολικού συγκροτήματος Νέας Καρβάλης»
 8. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ  και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»
 9. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές-κατασκευές στο Βερούλειο γήπεδο»
 10. Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων περιπτέρων οικονομικού έτους 2023
 11. Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, διοργάνωσης εκθέσεων, εγκαινίων κλπ οικονομικού έτους 2023
 12. Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
 13. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Καβάλας
 14. Καθορισμός τελών χρήσεως πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων διαφημιστικών πινακίδων
 15. Καθορισμός τέλους κοινοχρήστων χώρων για χρήση εδάφους υπεδάφους
 16. Καθορισμός τελών διαφημίσεων
 17. Έγκριση της 12/2022 απόφασης της ΔΕΠ, που αφορά, συμπληρωματική κατανομή έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ύψους 104.175,00 €

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας εδώ και μέσω facebook εδώ.

Πηγή

Source link