Συνεδρίασε η Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη Ειδικού Σχεδίου Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Εορδαίας

 

Υπό την προεδρία του Δημάρχου Παναγιώτη Πλακεντά, συνεδρίασε σήμερα η Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη Ειδικού Σχεδίου Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Εορδαίας. Στην συνάντηση αυτή μετείχαν ο Εντεταλμένος σύμβουλος Δήμου Εορδαίας για θέματα Πολιτικής Προστασίας Κοσμάς Σιδηρόπουλος, η Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Ευτέρπη Δεληγιώργη καθώς και εκπρόσωποι από:

  • Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας.
  • Αστυνομικό Τμήμα Πτολεμαΐδας.
  • ΕΚΑΒ Κοζάνης.

Στη συζήτηση που ακολούθησε συζητήθηκαν οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες κάθε φορέα σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν τα τυχόν προβλήματα λειτουργικότητας που θα προκύψουν και δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση τους.

Να σημειωθεί ότι βάσει νόμου στο Ειδικό Σχέδιο Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών Εξαιτίας Δασικών πυρκαγιών του Δήμου Εορδαίας, το οποίο συντάχθηκε κατόπιν εισηγήσεων του κάθε μετέχοντα φορέα και με απόφαση του Δήμαρχου, περιλαμβάνεται ειδική μέριμνα και δημιουργία μητρώου για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τέλος στη σύσκεψη τονίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες η αναγκαιότητα της άριστης συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων, ενώ υπογραμμίστηκε ο απαραίτητος συντονισμός των δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων σε κάθε δύσκολη κατάσταση που μπορεί να παρουσιαστεί.

 Source link