Ρέθυμνο: Νέα πρόταση από το δήμο Αγίου Βασιλείου για ηλεκτρονική διαχείριση δικτύων ύδρευσης – ΡέθυμνοΣτόχος είναι η συνεχής ηλεκτρονική παρακολούθηση και επίβλεψη της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης

Μία νέα πρόταση χρηματοδότησης υποβλήθηκε από το Δήμο Αγίου Βασιλείου στα πλαίσια της πρόσκλησης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ » της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  με τίτλο «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 6.210.752,04€.

«Με την προτεινόμενη πρόταση μας, ολοκληρώνεται ο έλεγχος των γεωτρήσεων, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων, καθώς και των υδρομετρητών ασύρματης μετάδοσης του Δήμου μας σε συνέχεια έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη ύψους 3.300.000 € το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και ολοκληρώνεται άμεσα » δήλωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Τατάρακης και συμπλήρωσε « Με τα δύο αυτά έργα θα έχουμε μια ολιστική διαχείριση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου μας τα οποία θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας πόσιμου νερού.

Στόχος μας είναι η συνεχής ηλεκτρονική παρακολούθηση και επίβλεψη της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση, καταναλώσεις, διαρροές, διαχείριση ενέργειας κ.λ.π.), η συλλογή σχετικών δεδομένων και η εκτέλεση απομακρυσμένων χειρισμών για τον έλεγχο του» τόνισε ο κ. Ταταράκης και συνέχισε:

« Για μια ακόμα φορά καταφέραμε να υποβάλουμε πλήρη φάκελο και ώριμες μελέτες τις πρώτες πρωινές ώρες της πρώτης μέρας υποβολής της σχετικής πρόσκλησης. Ενδεχομένως είμαστε ξανά ο πρώτο δήμος που υπέβαλε αίτημα και αυτό δεν γίνεται για λόγους εντυπώσεων αλλά για ουσιαστικούς λόγους με τελικό αποδέκτη βέβαια τους δημότες. Είναι σημαντικό καθώς η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην ΕΥΔ και η έγκαιρη υποβολή καθιστά σχεδόν βέβαιη την έγκριση του. Για αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω την τεχνική υπηρεσία και όλους τους εμπλεκόμενους συνεργάτες μου οι οποίοι για άλλη μια φορά εργάστηκαν νυχθημερόν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.»

Στην πρόταση περιλαμβάνονται:

  • 50 αντλιοστάσια και δεξαμενές ύδρευσης, όπου περιλαμβάνεται η αντικατάσταση του εξοπλισμού των πινάκων των γεωτρήσεων, η τοποθέτηση πινάκων δεξαμενών και ο απομακρυσμένος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων
  • 25 Σταθμοί εσωτερικού δικτύου ελέγχου ποιότητας (άκρα δικτύων)
  • 900 υδρομετρητές (προμήθεια και τοποθέτηση)
  • Ψηφιακή αποτύπωση και προσομοίωση λειτουργίας των δικτύων
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας
  • Εξοπλισμός του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (π.χ. φορητοί Η/Υ)
  • Λογισμικά διασύνδεσης με το υφιστάμενο σύστημα και εντοπισμού διαρροών


[ad_2]
Source link