Ποιο πρόσωπο επιλέγετε και τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

 

Η συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται ως η ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τα δικά μας αλλά και τα συναισθήματα των άλλων, όπως επίσης και να χειριζόμαστε αποτελεσματικά τόσο τα συναισθήματά μας όσο και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις.

Σύμφωνα με το μοντέλο του Goleman, η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελείται από τις εξής διαστάσεις:

  • Αυτεπίγνωση: αποτελεί την ικανότητά μας να κατανοούμε τί αισθανόμαστε και γιατί το αισθανόμαστε
  • Αυτορρύθμιση: σχετίζεται με την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε την εσωτερική μας κατάσταση και να αποφεύγουμε συναισθηματικές εκρήξεις
  • Παρακίνηση: αφορά στην τάση να ωθούμε τον εαυτό μας προς την επίτευξη των στόχων μας
  • Ενσυναίσθηση: αποτελεί την ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων
  • Κοινωνικές δεξιότητες: πρόκειται για την τάση να επικοινωνούμε αποτελεσματικά με άλλους ανθρώπους και να δημιουργούμε κοινωνικές σχέσεις και δεσμούς

Προκειμένου οι ψυχολόγοι να κατανοήσουν καλύτερα, τη συναισθηματική νοημοσύνη των θεραπευόμενων, έχουν δημιουργήσει κάποια σχέδια τα οποία εκφράζουν ορισμένα συναισθήματα, όχι όμως με τον προφανή τρόπο.

Για παράδειγμα στην παρακάτω εικόνα, ποιο από τα δυο «πρόσωπα» πιστεύετε ότι είναι πραγματικά στρεσαρισμένο;

Αν διάλεξες το πρόσωπο νούμερο 1:

Εάν πιστεύετε ότι το πρόσωπο νούμερο 1 φαίνεται πιο πιεσμένο στην εικόνα, τότε αυτό σημαίνει ότι είστε συναισθηματικά εξουθενωμένος. Οι καθημερινές σας δραστηριότητες σας εξαντλούν συναισθηματικά και χρειάζεστε ένα διάλειμμα από τη ρουτίνα σας.

Αν διάλεξες το πρόσωπο νούμερο 2:

Αν νομίζετε ότι το πρόσωπο νούμερο 2 φαίνεται πιο πιεσμένο στην εικόνα, τότε αυτό σημαίνει ότι είστε συναισθηματικά ευέλικτοι. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα συναισθήματά σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κατάστασης. Αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν σας αρέσουν τα πράγματα σε ένταση και η ευελιξία είναι το στοιχείο σας.Source link