Οι μισθοί και τα επιδόματα των γιατρών – Η νέα εγκύκλιος – Galaksias.gr

Μεσοσταθμικές αυξήσεις αποδοχών κατά 10% με αναδρομική ισχύ από τις 28/6/2022 προβλέπονται για τους περίπου 20.000 γιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ. H νέα εγκύκλιος του του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεοδώρου Σκυλακάκη, έχει αριθμό 2/362/ΔΕΠ/5-1-2023.

Το νέο μισθολόγιο των γιατρών με την αύξηση κατά 10% , αναδρομικά από την 28η-6-2022, και το οποίο αφορά γιατρούς, οδοντιάτρους και έμμισθους ειδικευόμενους  και επικουρικούς ιατρούς του ΕΣΥ, δημοσιεύθηκε σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό σημαίνει πως οι ιατροί του ΕΣΥ θα εισπράξουν, εκτός από τις αυξήσεις, και αναδρομικά έξι μηνών.

Αναλυτικότερα, τα ποσά των βασικών μισθών όλων των ιατρών του ΕΣΥ αυξάνονται αναδρομικά από τις 28-6-2022 κατά 4% έως 5%, δηλαδή, κατά 60 έως 155 ευρώ το μήνα, ενώ τα επιδόματα νοσοκομειακής απασχόλησης και θέσης ευθύνης αυξάνονται συνολικά κατά 150 έως και 165 ευρώ το μήνα. Οι συνολικές αποδοχές αυξάνονται κατά 10% περίπου μεσοσταθμικά.

Οι πίνακες με τις νέες αυξημένες αποδοχές των ιατρών του ΕΣΥ, όπως διαμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4999/2022 που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2022 από τη Βουλή, καθώς επίσης και όλες οι αναγκαίες διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων περιλαμβάνονται σε αναλυτική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, την οποία αποκαλύπτει ο “Ελεύθερος Τύπος”.

Η εγκύκλιος

Πρόκειται για την υπ’ αριθμόν 2/362/ΔΕΠ/5-1-2023 εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεοδώρου Σκυλακάκη, με την οποία παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1 Η μισθολογική κατάταξη των ιατρών και οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών και των επικουρικών ιατρών γίνεται ως εξής:

* Ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

* Για τη μετάβαση στο εκάστοτε επόμενο, ανώτερο, Μ.Κ. απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) ετών σε κάθε επόμενο.

* Από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό.

Πηγή: iatropedia.gr

To άρθρο Οι μισθοί και τα επιδόματα των γιατρών – Η νέα εγκύκλιος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .Source link