Νέα ομάδα υποψηφίων του Θανάση Παπαϊωάννου Πνοή Ελπίδας – Ειδήσεις

Η ομάδα της ‘Πνοής Ελπίδας’ μεγαλώνει συνέχεια. Πολίτες από κάθε γωνιά του Δήμου μας με όρεξη, γνώσεις και ιδέες που θέλουν να φέρουν νέα πνοή στο τόπο μας.

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, μπάνερ, αφίσα, χαλί και κείμενο που λέει ".ΝΑΣΙΟΣ aл. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Μαυροειδή Βασιλική Εκπαιδευτικός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΛ. ΠΑΠΑΩΑΝΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ πVο ελπίδ Πρώην διευθύντρια TO 1ου δημοτικού σχολείου Στυλίδας Ενωμένοι καράζουμε ελπίδας στη Ζοή τίδας έλπίσας Δήμου .αύριο μας Γιατί η Στυλίδα χρειάζεται και μπορεί να έχει νέο Δήμαρχο Αθανάσιος aл. Παπαϊωάννου"

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, αφίσα, μπάνερ και κείμενο που λέει "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ aл. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Χ Χαρματζής Κωνσταντίνος Αγρότης- Αλιέας Κτηνοτρόφος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΛ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ πι TVOD Καραβόμυλου ελπι Πρώην Πρόεδρος Κοινότητας EvωY χαράζο καράζι ελπίδας στη δας Στολυριο Δήμου μας Γιατί η Στυλίδα χρειάζεται και μπορεί να έχει νέο Δήμαρχο Αθανάσιος AÎ. Παπαϊωάννου"

Μπορεί να είναι εικαστικό 2 άτομα, αφίσα και κείμενο

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, χαλί, αφίσα, μπάνερ και κείμενο

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, περιοδικό, αφίσα και κείμενο

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, αφίσα, χαλί, μπάνερ και κείμενο

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, αφίσα, περιοδικό και κείμενο που λέει "Α Φωτογράφος Κατσαρός Χρήστος πνοη ελπίδας Γιατί η Στυλίδα χρειάζεται και μπορεί να έχει νέο Δήμαρχο Αθανάσιος aл. Παπαϊωάννου"

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, αφίσα, η διώρυγα του Παναμά και κείμενο

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, αφίσα και κείμενο που λέει "Κ Καθαροπούλου Μαρία Ιδιωτική Υπάλληλος ΣΙΟΣ aл. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ aл. ΠΑΠΑΙΩΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΥΛΙΔΑΣ on πνοη Πτυχιούχος Εκπαιδευτικός TVo ελπίδα Μηχανολόγος Μηχανικός ενωμένοι 70 ελπίδας χαράζουμε σηΝέα Νέα στη sας μας Γιατί η Στυλίδα χρειάζεται και μπορεί να έχει νέο Δήμαρχο Αθανάσιος ΑÎ. Παπαϊωάννου"

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, περιοδικό, αφίσα, χαλί και κείμενο που λέει "Πανς Γιαννακόπουλος Οδυσσέας Σωφρονιστικός υπάλληλος Ελαιοπαραγωγός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ aл. ΠΑΠΑΪΟΑΝΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΒΛΝΑΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΛΙΔΑΣ πνοΥ T TE Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής ελπίδας Ενωμένοι πορεία Πανεπιστημίου Αθηνών χαράζουμε ηΝέαΕπον ελπίδας μας Γιατί η Στυλίδα χρειάζεται και μπορεί να έχει νέο Δήμαρχο Αθανάσιος ΑÎ. Παπαϊωάννου"

 

The post Νέα ομάδα υποψηφίων του Θανάση Παπαϊωάννου Πνοή Ελπίδας appeared first on STEREA NEWS.Source link