Ηράκλειο: Απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους οι ενστάσεις για τους πεζόδρομους – ΗράκλειοΗ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης απέρριψε, για τυπικούς μόνο λόγους, τις διοικητικές προσφυγές που είχαν καταθέσει το Αστικό ΚΤΕΛ και οι επιχειρήσεις χώρων στάθμευσης κατά του Δήμου Ηρακλείου

Με την απόρριψη (για τυπικούς πάντως μόνο λόγους και για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή) των διοικητικών προσφυγών που είχαν κατατεθεί από το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου, το Σωματείο Επιχειρηματιών Χώρων Στάθμευσης Ηρακλείου και την επιχείρηση χώρου στάθμευσης “ΧΑΡ.ΜΑ.” συνεχίζεται το “σίριαλ” της διαμάχης που έχει ξεδιπλωθεί το τελευταίο διάστημα με φόντο τα κυκλοφοριακά τεκταινόμενα στο κέντρο της πόλης…

Οι προσφυγές είχαν κατατεθεί με ζητούμενο την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία παρατάθηκαν ως τις 31 Ιανουαρίου 2023 τα έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στο κέντρο του Ηρακλείου (διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης- Ίδης- Καλοκαιρινού).

Θυμίζουμε ότι οι εργοταξιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο του εκτελούμενου έργου ανάπλασης που ήταν σε εφαρμογή, έχουν ολοκληρώσει την ισχύ τους εδώ και καιρό, ενώ έληξε η περίοδος ισχύος της αστυνομικής διάταξης που απαγόρευε τη διέλευση οχημάτων από το κέντρο του Ηρακλείου.

Ο Δήμος Ηρακλείου, μέσω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προχώρησε στην παράταση της ισχύος των εργοταξιακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και κατ’ επέκταση του αποκλεισμού του κέντρου, και ειδικότερα της ζώνης ανάπλασης για τα οχήματα, ως τα τέλη του ερχόμενου Ιανουαρίου.

Με τον τρόπο, ο Δήμος Ηρακλείου θέλησε να κερδίσει ουσιαστικά μια πίστωση χρόνου, μέχρι να ξεκαθαριστεί το τοπίο ως προς το τι μέλλει γενέσθαι κυκλοφοριακά στην “καρδιά” του Ηρακλείου. Η κίνηση αυτή της Λότζιας προκάλεσε αντιδράσεις σε διοικητικό και νομικό επίπεδο. Είχαμε μάλιστα την κατάθεση δύο ομάδων προσφυγών, μία από τους επιχειρηματίες των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης και την εταιρεία “ΧΑΡ.ΜΑ.”, που έχει το ιδιωτικό πάρκινγκ στη Θησέως, και άλλη μία από το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου, με τις οποίες ζήτησαν την ακύρωση των σχετικών αποφάσεων του Δήμου Ηρακλείου που παρατείνουν τον αποκλεισμό των οχημάτων ως παράνομων!

Οι διοικητικές προσφυγές ακυρώθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για τυπικούς, αποκλειστικά, λόγους.

Η Αποκεντρωμένη δεν μπήκε, δηλαδή, στην ουσία της υπόθεσης και του περιεχομένου των προσφυγών, αλλά τις απέρριψε, κρίνοντας ότι σε αυτό το στάδιο δεν έχουν λόγο εξέτασης, αφού για το επίμαχο, δηλαδή για τα κυκλοφοριακά μέτρα εκκρεμεί το να δώσει έγκριση κάνοντας πλήρη ουσιαστικό έλεγχο η Αποκεντρωμένη, ξέχωρα δηλαδή του απλού ελέγχου νομιμότητας που έγινε σε πρώτη φάση, στο πλαίσιο αυτό έγινε προσβολή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από τους προσφεύγοντες.


Με άλλα λόγια δηλαδή, οι προσφυγές απορρίπτονται ως τυπικά και μόνο άκυρες στη συγκεκριμένη χρονική φάση, κάτι που αφήνει ανοιχτό το να επανέλθουν οι προσφεύγοντες. Οι ίδιοι έχουν, άλλωστε, τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά απορριπτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο αρμόδιο όργανο, δηλαδή την Επιτροπή του άρθρου 152.

Οι δύο απορριπτικές αποφάσεις

«Απορρίπτουμε ως απαράδεκτη την από 14/11/2022 Ειδική Διοικητική Προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου Μεταφορική, Τουριστική Α.Ε.” κατά της υπ’ αρ. 255/31.10.2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου ενώπιον της συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να γίνει προσφυγή εντός ενός μηνός από την έκδοση/κοινοποίησή της από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 ν. Ηρακλείου-Λασιθίου, που εδρεύει στο κτήριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης επί των οδών Ελευθέρνης και Συβρίτου 2, στο Ηράκλειο», αναφέρει η μία απορριπτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

«Απορρίπτουμε ως απαράδεκτη την από 10/11/2022 Ειδική Διοικητική Προσφυγή 1) του Σωματείου Επιχειρηματιών Χώρων Στάθμευσης Ηρακλείου και 2) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΑΡ.ΜΑ. Ανώνυμη Εταιρεία Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων” και τον δ.τ. “ΧΑΡ.ΜΑ. Α.Ε.” κατά της υπ’ αρ. 255/31.10.2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου ενώπιον της συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να γίνει προσφυγή εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση/κοινοποίησή της από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 ν. Ηρακλείου-Λασιθίου, που εδρεύει στο κτήριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, επί των οδών Ελευθέρνης και Συβρίτου 2, στο Ηράκλειο», αναφέρει η έτερη απορριπτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην απόρριψη

Οι διοικητικές προσφυγές απορρίφθηκαν για τυπικούς και μόνο λόγους, με το σκεπτικό να είναι το ίδιο και στις δύο αποφάσεις που εξέδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

«Από τον συνδυασμό διατάξεων προκύπτει ότι οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, οι οποίες αφορούν τη θέσπιση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την έννοια του άρθρου 52 του ΚΟΚ, υποβάλλονται προς έγκριση στον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ήδη συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Η ως άνω πρόβλεψη περί της εγκρίσεως των σχετικών αποφάσεων από τον συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν αναφέρεται στον κατά τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ασκούμενο κατασταλτικό έλεγχο νομιμότητας επί των πράξεων των οργάνων των ΟΤΑ, αλλά, με την εν λόγω διάταξη, καθιερώνεται ειδική διαδικασία θεσπίσεως των σχετικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, κατά την οποία η τελική αποφασιστική αρμοδιότητα ανήκει σε κρατικό όργανο, δηλαδή τον συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος ασκεί πλήρη ουσιαστικό έλεγχο των σχετικών πράξεων των οργάνων των ΟΤΑ (βλ. ΣτΕ 2175/2021, 66/2019, 2547/2017, 1592/2016, 3937/2014, 2675/2013). Ήτοι, η διαδικασία θεσπίσεως κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, δεν ολοκληρώνεται πριν οι σχετικές αποφάσεις των οργάνων (Περιφερειακά ή Δημοτικά Συμβούλια) της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως εγκριθούν από τον γενικό γραμματέα (ήδη συντονιστή) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από άσκηση εκ μέρους του πλήρους ουσιαστικού ελέγχου, ο οποίος είναι διάφορος του απλού ελέγχου νομιμότητας, που ασκείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ειδικής διοικητικής προσφυγής στο πλαίσιο της κρατικής εποπτείας επί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (βλ. ΣτΕ 1403/2020 κ.ά.). Οι εγκριτικές αποφάσεις των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λαμβάνουν νόμιμη υπόσταση με τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση η υπ’ αρ. 255/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, καθόσον δεν παράγει από μόνη της έννομα αποτελέσματα, αλλά τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατ’ άρθρο 52 παρ. 1 του ΚΟΚ, η οποία εν συνεχεία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και προσδίδεται εκτελεστότητα σε αυτή από την ημερομηνία δημοσίευσής της. Επειδή, με βάση το παραπάνω σκεπτικό, παρέλκει η εξέταση των λόγων της προσφυγής, καθόσον η εξεταζόμενη προσφυγή κρίνεται στο στάδιο αυτό απαράδεκτη και δεν εξετάζεται η βασιμότητα των λόγων αυτής…».


[ad_2]
Source link