Ερωτήσεις από τον Βουλευτή Α. Μιχαηλίδη για την διαχείριση απορριμμάτων στην Ικαρία

Ο βουλευτής Χίου και αναπληρωτής τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Μιχαηλίδης, κατέθεσε σειρά ερωτήσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, για την διαχείριση απορριμμάτων στην Ικαρία αλλά και για την υλοποίηση του έργου ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ.

Συγκεκριμένα αναφέρει:
“Παραμένουν εν λειτουργία οι παράνομοι ΧΑΔΑ στις θέσεις «Αγκαθότοπος» και «Αργιουλάκη» της Ικαρίας; Ποιο το σχέδιο αποκατάστασης όλων των ΧΑΔΑ στο νησί και ποιο το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με τον Εθνικό Σχεδιασμό του 2020 που προέβλεπε ότι θα έχουν αποκατασταθεί όλοι οι ΧΑΔΑ στο νησί έως το β’ εξάμηνο του 2020 και θα γίνεται νόμιμη διάθεση των απορριμμάτων έως το β’ εξάμηνο του 2022;
Πραγματοποιούνται μεταφορές στέρεων αποβλήτων από την Ικαρία στη Χίο και απόρριψή τους στο ΧΥΤΑ που λειτουργεί από την ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ; Αν ναι, τι ποσοστό του συνόλου των στερεών αποβλήτων μεταφέρονται εκεί και με τι κόστος; Εάν οι μεταφορές αυτές είναι περιορισμένες, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα αυτό;
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η εξέλιξη της χρηματοδότησης των αναγκαίων έργων διάθεσης απορριμμάτων στο νησί;
Παραμένει δεσμευμένο το Υπουργείο στην υλοποίηση του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ Ικαρίας, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της ανακύκλωσης και την χωριστή συλλογή και επεξεργασία των βιοαποβλήτων, στο οξύ πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων που αντιμετωπίζει η Ικαρία; Αν όχι, ποια εναλλακτική λύση προκρίνει και μέσω ποιων διαδικασιών διαβούλευσης σκοπεύει να την υλοποιήσει; Αν ναι, σε ποιες ενέργειες προβαίνει προκειμένου να εξασφαλιστεί το συντομότερο δυνατόν η χρηματοδότηση του έργου και ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας αποπεράτωσης του;”.Source link