ΒΟΑΚ: Εργασίες συντήρησης στη Γέφυρα Μπεντεβή στα Χανιά την Τρίτη 20 και την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 – ΧανιάΧανιά
Για τις ανάγκες εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών θα τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση κατά την οποία θα μειωθεί το εύρος κυκλοφορίας των οχημάτων από δυο λωρίδες σε μία και η κυκλοφορία θα διεξάγεται στη μία λωρίδα κυκλοφορίας για μήκος περίπου 50μ.

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», την Τρίτη 20-12-2022 και την Τετάρτη 21-12-22 θα εκτελούνται επί του ΒΟΑΚ εργασίες αντικατάστασης του αρμού της γέφυρας Μπεντεβή, στο ρεύμα προς Χανιά. 

Για τις ανάγκες εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών θα τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση κατά την οποία θα μειωθεί το εύρος κυκλοφορίας των οχημάτων από δυο λωρίδες σε μία και η κυκλοφορία θα διεξάγεται στη μία λωρίδα κυκλοφορίας για μήκος περίπου 50μ.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι προσεκτικοί και να τηρούν αυστηρά την εργοταξιακή σήμανση.

Φωτογραφία αρχείου
Πηγή


[ad_2]
Source link