Ας μιλήσουμε για τον καπιταλισμό του ουράνιου τόξου

Πολλά μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας έχουν βαρεθεί το pinkwashing και άλλες μορφές επιτελεστικής εταιρικής συμμαχίας.

Περισσότερα…