“Ανατροπή” : Αφήνει αιχμές για το ότι δεν έχουν κατατεθεί οικονομικά στοιχεία του δήμου

Με μια αιχμηρή ανακοίνωση η Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΤΡΟΠΗ θεωρεί «απαράδεκτο» το ότι μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή Ανατολικής Σάμου δεν έχει φέρει προς έγκριση τον ισολογισμό έναρξης του νέου Δήμου (1-9-2019) και στη συνέχεια τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή για κάθε διαχειριστική χρήση (1-9 έως 31-12-2019, 1-1 έως 31-12-2020, 1-1 έως 31-12-2021). Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη συνεδρίαση στις 19 Δεκεμβρίου όπου ήρθε προς έγκριση ο απολογισμός – ισολογισμός, όπως και τα αποτελέσματα χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από 1-1 έως 31-8-2019 του ενιαίου τότε Δήμου.

Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ αναφέρει ότι αφού πλέον δεν υφίσταται ενιαίος Δήμος δεν ήταν μείζονος σημασίας το συγκεκριμένο θέμα όπως θα ήταν η διαδικασία της έγκρισης των πεπραγμένων της νυν δημοτικής αρχής.

«Πρέπει να έρθει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, να έρθουν προς έγκριση και ο απολογισμός με τις ανάλογες τριμηνιαίες καταστάσεις εσόδων-εξόδων. Είναι απαράδεκτο τέτοια σημαντικά οικονομικά στοιχεία να μην έχουν ακόμα διευθετηθεί, ώστε να μελετηθεί κατά πόσον πετυχημένη αλλά και σύννομη είναι η διαχείριση από την νυν δημοτική αρχή» επισημαίνει με έμφαση η δημοτική παράταξη.Source link