Αιτήσεις για συμμετοχή επιχειρήσεων στην Lamia Expo Central Greece Trade Event – Ειδήσεις

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΛ ΑΕ ΟΤΑ, κατά τη διάρκεια του Lamia Expo Central Greece Trade Event και των διαφόρων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά την χρονική περίοδο από 14.06.2023 έως 18.06.2023, προσκαλεί τους επαγγελματίες εστίασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση των υπαίθριων καταστημάτων εστίασης του Εκθεσιακού Κέντρου (ΠΕΛ), βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Καταληκτική ημερομηνία Παρασκευή 26  Μαΐου 2023 και ώρα 15.00, ΦΟΡΕΑΣ  ΠΕΛ ΑΕ ΟΤΑ, Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, Τ.Κ 35131 ΛΑΜΙA, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι προσφορές κατατίθενται κλειστές και πρωτοκολλημένες από το Φορέα ΠΕΛ., η δε αποσφράγισή των θα  πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 και  ώρα 15.30, παρουσία των ενδιαφερομένων και 3μελούς επιτροπής του Φορέα ΠΕΛ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 5 ημέρες ( από 14 έως και 18 Ιουνίου 2023).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ:

Τέσσερις (4) θέσεις, πέριξ του συναυλιακού χώρου, με ελάχιστη τιμή 2.500,00 € πλέον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που οι μέγιστες οικονομικά προσφορές είναι ισόποσες, θα γίνει κλήρωση ανάμεσα στα ποσά των μεγαλύτερων  ισοψηφισάντων.

 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  1. 1. Αντικείμενο της παρούσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η χρήση και εκμετάλλευση των υπαίθριων καταστημάτων εστίασης του Εκθεσιακού Κέντρου( ΠΕΛ), για την κάλυψη των αναγκών του EVENT που θα διοργανωθεί από τον ΦΟΡΕΑ ΠΕΛ ΑΕ ΟΤΑ .
  2. 2. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα κατωτέρω:

α) Υποδειγματική καθαριότητα του παραχωρούμενου χώρου και συντήρηση αυτού.

β) Ευπρεπή εμφάνιση προσωπικού και αυστηρή τήρηση των κειμένων διατάξεων ασφάλειας και υγιεινής.

γ) Παροχή άριστης ποιότητας προϊόντων και υποδειγματική εξυπηρέτηση κοινού. Όσον αφορά στα προσφερόμενα είδη να υπάρχει ποικιλία εδεσμάτων εκτός των ειδών σφολιάτας, π.χ. κρύα σάντουιτς ή τοστ, κέικ ή κουλουράκια, πίτες κλπ

δ) Τα προσφερόμενα εδέσματα και ροφήματα θα πρέπει να σερβίρονται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

ε) Ανάρτηση Τιμοκαταλόγου όλων των προσφερομένων ειδών σε εμφανές σημείο.

ζ) Διανομή των   πωλούμενων ειδών εντός του Εκθεσιακού Κέντρου (εσωτερικοί & εξωτερικοί χώροι).

  1. 3. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα:

Να τοποθετήσουν έμπροσθεν του χώρου τους μέχρι 10 τραπεζάκια με 4 καρέκλες έκαστο, και τυχόν πάγκους με σκαμπό.

  1. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΛ ΑΕ ΟΤΑ έχει την υποχρέωση:

Να μην επιτρέψει τη λειτουργία οποιουδήποτε άλλου κυλικείου ή αναψυκτηρίου εντός του  Εκθεσιακού Κέντρου ΠΕΛ .

  1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απομακρύνουν τα δικά τους μηχανήματα και εξοπλισμό μέσα σε μία (2) δύο ημέρες από τη λήξη της σύμβασης και να παραδώσει τους παραχωρούμενους προς εκμετάλλευση χώρους ελεύθερους στον ΦΟΡΕΑ ΠΕΛ ΑΕ ΟΤΑ και στην ίδια κατάσταση στην οποία τους παρέλαβε, άλλως εκχωρεί αμετάκλητα το δικαίωμα στον ΦΟΡΕΑ ΠΕΛ ΑΕ ΟΤΑ να τον αποβάλει χωρίς προσφυγή στα Δικαστήρια και να παραμείνει προς όφελος της οτιδήποτε βρίσκεται στους χώρους αυτούς.
  2. Η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή παραχώρηση των χώρων σε τρίτους, ολική ή μερική (συνεκμετάλλευση κ.λ.π.) καθώς και η υποκατάσταση τρίτου στα δικαιώματα των ενδιαφερομένων επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση του ΦΟΡΕΑ ΠΕΛ ΑΕ ΟΤΑ και μόνο σύμφωνα με τους όρους που θα θέσει αυτός.
  3. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΛ ΑΕ ΟΤΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για την έκδοση τυχόν απαιτούμενων αδειών, όπως επίσης δεν ευθύνεται για τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις ή τυχόν πρόστιμα τα οποία βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προβούν στη νόμιμη ασφάλιση του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσουν ( με τους οποίους ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΛ ΑΕ ΟΤΑ δεν έχει καμιά εργασιακή ή άλλη σχέση ) και είναι υπεύθυνοι για την έκδοση βιβλιαρίων υγείας του προσωπικού, που θα προσλάβουν.
  5. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν προβεί στην πλήρη και ολοσχερή εξόφληση τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τον ΦΟΡΕΑ ΠΕΛ ΑΕ ΟΤΑ.



Source link